Rondom de grote binnenplaats zijn de drie verschillende gebouwen geformeerd.
Op deze  binnenplaats bevindt zich de parkeerplaats.
Gedeeltelijk overdekt en met planten begroeid, vormt dit het achtergronddecor.

Hier groeit stijl

De gebouwen bevatten woonruimte met diverse volumes en indelingen, gerangschikt om een stadse uitstraling te creëren, geschikt voor deze specifieke plek en gebruiksbehoeften. Het streven is woningen te ontwerpen met een hoog kwaliteitsniveau voor zowel exterieur als interieur. Allemaal beschikken ze over ruime buitenterrassen.
De hieruit voortvloeiende vormgeving is ontworpen met de woonfunctie van het geheel in gedachten, gericht op kwaliteit, diversiteit, ambacht, waarbij de mens centraal staat.
Hiermee willen we de abstracte, monotone stijfheid vermijden welke is terug te vinden in veel voorbeelden van hedendaagse architectuur.

Het ontwerp is van architect Josep Lluis Mateo, Mateo Arquitectura, Barcelona, Spanje.

Een woonruimte en een habitat die gaat over binnen- en buitenruimten.

Contact met de natuur en een wenselijke plek om te wonen.

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.