Update bouw


22 juli 2019

Bij de Galerij, op de begane grond bevinden zich hier de Turn-key woningen, zijn aan alle zijden de gevelelementen gemonteerd. De laatste hand wordt gelegd aan de dakvloer en daarna worden de appartementen wind- en waterdicht gemaakt. Na de bouwvakantie wordt hier gestart met het metselwerk.

Van de Waterwoningen liggen de breedplaatvloeren van de eerste verdieping. Vervolgens worden de balkons neergelegd zodat de vloer gestort kan worden. Aansluitend worden de wanden gestort en dan op naar de volgende verdieping.

Het team van De Coraal wenst u een fijne zomer!

Terug

Pagina delen via

Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft. De Nijs heeft deze website zorgvuldig samengesteld. De Nijs garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. De Nijs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. De Nijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website. De Nijs is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van De Nijs. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van De Nijs niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar De Nijs stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.